papulo-necrotic tuberculid

Papülonekrotik tüberküloz’da görülen deri lezyonlarından her biri; papülonekrotik tüberkülid.