Osler’s nodes

Subakut bakteriyel endokardit’te el ya da ayak parmakları uçlarında oluşan,… devamı Osler’s nodes