Osler’s phenomenon

Vücuttan dışarı alınan kanda trombositlerin aglütinasyon göstermesi; Osler fenomeni