ornithine

Arginin’in parçalanması sonucu oluşan bir amino asit; ornitin.