acetal

Aldehid’in, alkol ile reaksiyona girmesi sonucu oluşan organik bileşik; asetal.