opsonic index

Enfeksiyöz hastalık esnasında, hasta kanında ölçülen opsonin miktarının normal kandaki… devamı opsonic index