wing

Kanada benzer kısım ya da oluşum; kanat,

jugum (L.)

İki oluşumu birbirine bağlayan kabartı; jugum