wooden

1- Odundan yapılı. 2- Oduna benzeyen; odun gibi; odunsu.