acetylcholine

Kolinerjik sinir hücrelerinin akson uçlarında açığa çıkan nörotransmiter madde; asetilkolin.