Goldflam’s disease

Goldflam hastalığı. Bk. myasthenia gravis

myasthenia gravis

Asetilkolin’e duyarlı reseptörlerin otoimmün mekanizma ile tahribi sebebiyle sinirsel uyartıların… devamı myasthenia gravis

neuromuscular spindle

Çizgili kas içinde, kas liflerine paralel diziliş gösteren, duyusal sinir… devamı neuromuscular spindle