mental aberration

mental aberasyon; Kişinin zihinsel ve psişik bakımdan normal olmayışı