punctum lacrimale

Gözyaşı noktası. Bk. lacrimal point

punctum proximum

Yakın nokta. Bk. near point