quinolinic acid

Triptofanın parçalanmasıyla oluşan nikotinik asit öncüsü bir madde; kinolinik asit.

xanthurenic acid

Triptofanın nikotinik aside çevrilişi esnasında oluşan bir ara ürün; ksantürenik… devamı xanthurenic acid