sphingomyelinosis

Sfingomiyelinoz. Bk. Niemann-Pick disease.

sphingomyelinase

Sfingomiyelini, seramid ve fosforilkoline parçalayan enzim; sfingomiyelinaz (Eksikliğinde Niemann-Pick hastalığı… devamı sphingomyelinase