quantity

Bir maddenin -sayılabilen ya da ölçülebilen- miktarı; miktar; nicelik; kantite.

quantitative

Miktarla ilgili; nicelikle ilgili; nicel; kantitatif.