hemialgia

Vücudun bir yarısında duyulan ağrı; tek taraflı nevralji; hemialji.