Goldflam’s disease

Goldflam hastalığı. Bk. myasthenia gravis

myasthenia gravis

Asetilkolin’e duyarlı reseptörlerin otoimmün mekanizma ile tahribi sebebiyle sinirsel uyartıların… devamı myasthenia gravis