Millar’s disease

Millar hastalığı. Bk. laryngismus stridulus