mycology

Mantarlar, mantar hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı; mikoloji.