methylprednisolone acetate

Metilprednizolon‘un, intramüsküler ve intraartiküler olarak kullanılan asetat esteri; metilprednizolon asetat,