metaphysis

(G.): Uzun kemikte epifiz ile diyafiz arasındaki kısım; metafiz.