ballistophobia

Mermi, kurşun vb. şeylerden aşırı korkma; mermi korkusu, balistofobi