meiosis

(G.) : Cinsiyet hücrelerinde görülen, türe özgü kromozom sayısının yarıya… devamı meiosis