yoghurt

Yoğurt. Bk. yoğurt

yoğurt (T.)

Sütü mayalandırarak elde edilen bir gıda maddesi; yoğurt