maltase

Maltoz’u, glukoz’a parçalayan enzim; maltaz (İnce bağırsak mukozasından salgılanır),