abnormalism

Bk. abnormality

abnormality

1- Normallikten uzaklaşma; normal dışına sapma; anormallik. 2- Herhangi bir… devamı abnormality