cytarabine

Akut lösemi tedavisinde intravenöz ya da intratekal kullanılan, antimetabolit, antineoplastik… devamı cytarabine