physiologic leukocytosis

Egzersiz vb. bir etken sonucu gelişen lökositoz; fizyolojik lökositoz.