leukopedesis

Lökositlerin kan damarlarından dışarı sızması; lökopedez.