leukopheresis

Vericiden alınan kanın, lökositlerin ayrılışını takiben tekrar kendisine verilişi; lökoferez;… devamı leukopheresis