lipotropy

Karaciğerin yağlanmaktan korunması; karaciğerde yağ toplanmasının önlenmesi; lipotropi.