alymphocytosis

Lenfositlerin kanda ileri derecede azalması veya tamamen yokluğu; alenfositoz.