African lymphoma

Afrika lenfomu. Bk. Burkitt’s lymphoma

Hodgkin’s disease

Tek lenf düğümünde -genellikle boyun lenf düğümlerinden birinde- başlayıp komşu… devamı Hodgkin’s disease

Rappaport classification

Hodgkin dışı (non-Hodgkin) lenfomların, -Lukes Collins sınıflamasından önceki- sınıflandırılması; Rappaport… devamı Rappaport classification