African lymphoma

Afrika lenfomu. Bk. Burkitt’s lymphoma

Rappaport classification

Hodgkin dışı (non-Hodgkin) lenfomların, -Lukes Collins sınıflamasından önceki- sınıflandırılması; Rappaport… devamı Rappaport classification