Leishmania donovani

Viseral leyşmaniyaz (kalaazar)’a sebep olan leishmania türü

leishmania

Leishmania cinsi herhangi bir parazit; leyşmanya.