Langhans’ giant cells

Tüberküloz lezyonlarında görülen çok çekirdekli dev hücreler; Langhans dev hücreleri