cleavage lines

Deri üzerindeki, derialtı bağ dokusundaki liflerin seyir yönünde uzanan ince,… devamı cleavage lines