Gilchrist’s disease

Gilchrist hastalığı. Bk. blastomycosis

blastomycosis

Blastomyces dermatitidis’in sebep olduğu hastalık; Gilchrist hastalığı; Kuzey Amerika blastomikozu;… devamı blastomycosis