Kussmaul’s disease

Kussmaul hastalığı. Bk. polyarteritis nodosa