zonula (L.)

Kuşakçık; zonula. Bk. zonule

zonulae (L.)

Kuşakçıklar (zonula’nın çoğulu)

zonesthesia

Vücudun herhangi bir kısmında kuşakla sıkılıyormuş gibi duyulan his; zonestezi