xerotripsis

Deriyi herhangi bir yağlı madde uygulanmaksızın ovma; kuru ovma; kserotripsis.

xerotic

Deride, mukozalarda veya konjunktiva’da kuruluk gösteren; kserotik.

xerosis

1- Derinin kuru oluşu; kseroz. 2- Mukozaların kuru oluşu. 3-… devamı xerosis