xerotripsis

Deriyi herhangi bir yağlı madde uygulanmaksızın ovma; kuru ovma; kserotripsis.