quotidian

Her gün oluşan; her gün tekrarlayan; kuotidyan (Ateş vb. hakkında).