acervulus (L.)

Küçük yığın; kuma benzer taneciklerin oluşturduğu küçük küme; aservul.

acervuline

Biraraya toplanmış; kümeleşmiş.