antitragus

(G.): Kulak sayvanında tragus’un karşısında bulunan kıkırdak kabartı; antitragus.