sulfurous

1- Kükürt içeren; kükürtlü; sülfüröz. 2- Kükürt gibi; kükürde benzeyen,

sulfurated

Kükürtle birleşmiş; kükürtle karışık,

sulfur-35

bir sülfür (kükürt) radyoizotopu (Bazı metabolik süreçlerin incelenmesinde radyoaktif izleyici… devamı sulfur-35