fetor hepaticus

Karaciğer komasında görülen, soluğun küf kokusunda oluşu