quatriplegic

Her iki kol ve bacağı felç gösteren kişi; kuadriplejik.