chronograph

Kısa zaman aralıklarını kaydeden alet; kronograf.