Krause’s corpuscles

Deride ve mukozalarda bulunan, soğuğa karşı duyarlı reseptörler; Krause cisimcikleri