abuse

Zarar verecek veya zarar görecek şekilde kullanma; kötüye kullanma, alcohol… devamı abuse